Over de stichting

De Stichting Agro Cloud Services, kortweg Agro CloSer, is opgericht om de tracking & tracing van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk te maken.

Hiertoe zet de stichting zich in voor standaardisering van digitale berichtgeving over leveringen en transacties van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt samengewerkt met een IT-partner die voorziet in de digitale infrastructuur, zodat de berichtgeving via één centrale hub kan plaatsvinden. 

De stichting wordt bestuurd door representatieve organisaties van fabrikanten en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen. Individuele bedrijven die gebruik willen maken van de oplossing kunnen zich als deelnemer aansluiten bij Agro CloSer.