Achtergrond

Waarom tracking & tracing?

Traceability op batchniveau door de hele keten – van fabrikant naar distributeur en van distributeur naar teler – maakt het mogelijk om op een efficiënte manier binnen 24 uur een recall op batchniveau te kunnen organiseren. Met de oplossing van Agro CloSer is de sector voorbereid op een nadere uitwerking van art. 67 van de EU richtlijn 1107/2009. Door van één gestandaardiseerd systeem gebruik te maken, kunnen specifieke batches op verschillende plaatsen in de keten van elkaar worden onderscheiden. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat bij een recall alle batches van een zelfde product moeten worden teruggeroepen, maar kan men zich beperken tot een specifieke batch. De standaardisering biedt ook kansen voor distributeurs om het voorraadbeheer beter te organiseren en om de planning te optimaliseren. In bredere zin wordt met tracking & tracing voldaan aan de toenemende vraag van afnemers naar verdere digitalisering in de agrarische keten, waardoor de sector beter is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Agro CloSer helpt de bedrijven hiermee.

Wat doet Agro CloSer?

Voor een efficiënte tracking & tracing is het noodzakelijk om conform één berichtenstandaard in de keten te communiceren over leveringen en transacties. Deze berichtenstandaarden worden door de Stichting Agro CloSer in samenwerking met Agro Connect ontwikkeld. Teneinde van de berichten gebruik te kunnen maken, moeten bedrijven zich aansluiten bij Agro Connect. De berichten die momenteel zijn ontwikkeld betreffen: 

  • order
  • order acknowledgement
  • delivery note 
  • invoice


Daarnaast is er voor de communicatie gekozen om gebruik te maken van een centraal platform. Dit betreft een cloudoplossing die wordt gefaciliteerd door Proagrica. Hiervoor heeft Agro CloSer afspraken gemaakt met Proagrica. Om gebruik te kunnen maken van de centrale hub moeten bedrijven ook een overeenkomst aangaan met Proagrica. Het grote voordeel van een centraal platform is dat een bedrijf maar één connectie hoeft te maken met het platform om berichten uit te wisselen met alle andere bedrijven die op het platform zijn aangesloten. Het centrale platform is efficiënt en bespaart kosten ten opzichte van één-op-één koppelingen die anders tussen individuele bedrijven moeten worden gemaakt. Het is mogelijk om een ERP-systeem aan de centerale hub te koppelen, maar bedrijven zonder ERP-systeem kunnen ook gebruik maken van een webportal. Het is contractueel gewaarborgd dat alleen de ketenpartijen die betrokken zijn bij een transactie over de desbetreffende data kunnen beschikken. Commercieel gevoelige informatie is volgens de hoogste standaarden beschermd en de privacy is gewaarborgd.

Scannen

De traceerbaarheidsoplossing omvat ook het scannen van leveringen. Door de uitgifte en ontvangst van iedere levering te scannen kan een levering exact worden gevolgd. Om het scannen van track & trace gegevens mogelijk te maken moeten alle verpakkingen (can, doos en pallet) worden voorzien van coderingen. Binnen Agro CloSer is gekozen voor de 2D-Matrixcode waarmee wordt voldaan aan de internationale standaard van Cristal. De 2D-Matrixcode bevat unieke identificerende gegevens voor het product (artikelidentificatie (GTIN), batchnummer en productiedatum). Voor het identificeren van bedrijfslocaties in de keten wordt gebruik gemaakt van GLN-codes van GS1. Door de producten op iedere locatie te scannen, kan de locatie van producten op batchniveau nauwkeurig worden bijgehouden (tracking) en desgewenst worden getraceerd (tracing).

Tracking & Tracing